MILJÖ

När handling betyder mer än ord!
När Miljöpolicy kommer på tal är många företag glada över att kunna visa upp certifikat och märkningar som garanterar en miljövänlig produkt.
POS Creative A/S är inte miljöcertifierad.
Betyder det att POS Creative inte tänker på miljön? Inte alls! Hela verksamhetens personal blir utbildad och uppmanad till att tänka på miljön i deras dagliga arbete. Det förväntas att både ledning, säljare och produktionspersonal dagligen agerar och tänker på miljön.

Värna om miljön – det gör vi!
Det är naturligtvis nödvändigt att bedöma den miljöpåverkan som hänger samman med livscykeln för en produkt, från det att råvaran har hämtats, till produkten kasseras efter användning.
Här i mellan tillverkas produkten, monteras och används för att tillgodose ett visst behov. Naturligtvis har vi möjlighet att ta miljömedvetna val i de delar av cykeln där vi som producent är inblandad. Dessa val tar vi på stort allvar, vilket framgår av följande:

Våra råvaror
Vi tillverkar produkter av många olika typer av råvaror. Många är helt eller delvis baserade på återvunnet material. Exempelvis så består den massiva papp, som är kärnan i många produkter, av 100 % återvunnen papp.

Av återvunna plasttyper kan nämnas PP-folie (polypropylen) som vi använder till diverse utstansade produkter. T ex består svart PP-folie till mer än 50 % av återvunnet material.
Vi kräver dessutom att våra råvaruleverantörer har en miljöpolicy samt är miljöcertifierade inom sin bransch, t ex ISO 14001.

Vår produktion – framställning
Vi eftersträvar en hög andel av egenproduktion. Detta betyder i praktiken att om vi har möjlighet att utföra en process i vår egen fabrik så gör vi det trots att vi eventuellt kan göra besparingar vid outsourcing. Genom att avstå från de blygsamma besparingar som uppnås genom outsourcing, är det vårt mål att minska onödiga och förorenande transporter som påverkar miljön negativt. Vi är därför stolta över att ca 96 % av våra produkter aldrig har lämnat fabriken för t ex bearbetning hos underleverantör.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår egenproduktion genom inköp av utrustning och kompetens som gör att vi kan fylla alla poster till 100 % “in house”.
I tillverkningsprocessen använder vi också flitigt automatiserade processer. Detta säkerställer, p g a den höga produktionshastigheten, en minimal energiförbrukning per ämne som är till gagn för miljön och inte minst, för att säkerställa konkurrenskraftiga priser på våra produkter.

Vår produktion – avfall
Vår produktionsenhet kan naturligtvis inte undgå att producera en viss mängd avfall. Det blir en del rester från plast, papper och papp vid tillskärning, dessa rester betraktas inte som avfall utan som en resurs som ska återvinnas och återanvändas. Vi sorterar därför allt vårt avfall och skickar det för återvinning. Se kategoriseringen av vårt avfall nedan:

  • Papp och papper
  • Plast
  • Kemikalier och rester från tryckfärg
  • Järn och metall

Resterande avfall som inte går att återvinna skickas till I/S Faelles Forbraending som är en EMAS och ISO 14001 certifierad avfallsanläggning där värmen från anläggningen används för uppvärmning av bostadshus.

Vår arbetsmiljö
För att säkerställa produkternas kvalitet, oavsett årstid, krävs att produktionslokalerna har ett enhetligt klimat.  För att säkerställa detta har vi installerat en Air-Princess högtrycksfuktanläggning. En ytterligare fördel med denna anläggning är att den har en svalkande effekt på sommaren vilket gagnar personalens arbetsmiljö.

Vår distribution
Alla våra medarbetare har blivit instruerade till att, i största möjliga mån, packa i kartonger som lämpar sig att ställa på EUR-pallar då dessa används åtskilliga gånger innan de är uttjänade.  Vi staplar på höjden på EUR-pallar så långt det är möjligt och försvarbart med hänsyn till vilken produkt det handlar om

Vi använder bara transportörer med uttalad miljöpolicy.

Vad kan vi tillsammans göra för miljön?
När du kontaktar våra säljare med en konkret förfrågan, kommer de att fråga vad produkten ska användas till samt om vi även kan leverera andra delar som ska ingå i produktionen.
Ofta har vi möjlighet att erbjuda dig en mer komplett lösning än vad du förväntade dig när du kontaktade oss. Vi kan i stor utsträckning erbjuda flera delar i en marknadsföringskampanj t ex pärmar inkl innehåll och packade i individuella försändelsekartonger. Detta gör vi i vår fabrik och blir då både tidsbesparande och begränsar dina totala projektkostnader. På detta sätt besparar vi miljön för onödig belastning samt onödiga transportkostnader för dig.

Sammanfattning
Vår grundinställning sagt med några få ord: ”Miljön kan man inte certifiera sig ifrån, var alltid aktiv i ditt miljöarbete.”